Prvi šolski dan

Spoštovani starši, dragi učenci,

kot vsako leto, so tudi tokrat počitnice prehitro minile. V petek, 1. 9. 2023, pričnemo s prvim šolskim dnem v novem šolskem letu.

Na prvi šolski dan se zberemo ob 7.30 na igrišču, kjer vas bodo pričakali ravnateljica in vaši učitelji. Po uvodnem pozdravu boste imeli do malice razredno uro z razredničarko ali razrednikom. Po malici bo potekal pouk po urniku. Na kosilo se morate prvi dan prijaviti. Zajtrka ni.

Prvošolčki pridete v telovadnico šole s starši ob 10. uri. Razredničarka Magda vas nestrpno pričakuje, Lili in Bine pa vam pripravljata kup prijetnih presenečenj. 

Z razvozi bomo pričeli ob 12.20. Vozne rede najdete tukaj.

Vsi učenci vstopate v šolo skozi glavni vhod. Starši učencev razredne stopnje svoje otroke pospremite do glavnega vhoda, kjer jih ob koncu pouka tudi prevzamete, v kolikor ne gredo na šolski razvoz.

Veselimo se srečanja z vami!

Ravnateljica Suzana Plemenitaš in kolektiv OŠ Dobje

Vpis novincev v vrtec Dobje pri Planini za šolsko leto 2023/24

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

Vpis novincev v vrtec Dobje pri Planini za šoslko leto 2023/24

Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Svojega otroka lahko vpišete v petek, 17. marca 2023, med 10. in 12. uro ali med 14. in 15. uro v prostorih svetovalne delavke.

Vloge sprejemamo po pošti do 14. 4. 2023 na naslov Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini ali na  elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Obrazec vloge: Vloga za vpis v vrtec 2023/24

Vloga mora vsebovati:

  • EMŠO številko otroka in staršev,
  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve,
  • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,
  • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Obrazec vloge dobite v vrtcu ali na spletni strani www.osdobje.si

Dobje pri Planini, 7. 3. 2023                                Ravnateljica: Suzana Plemenitaš, prof.

                                                                                              

Vabilo na vpis v prvi razred Osnovne šole Dobje za šolsko leto 2023/24

Draga bodoča prvošolka, dragi bodoči prvošolec!

Vabimo te na vpis v prvi razred Osnovne šole Dobje za šolsko leto 2023/24,

ki bo  potekal v kabinetu pedagoginje v petek, 17. 2. 2023, od 8.15 do 13.15.

Pridi z mamico ali očkom.

Z  veseljem te pričakujemo.

Šolska svetovalna delavka:                                                            Ravnateljica:

Boža Jazbinšek, univ. dipl. ped.                                           Suzana Plemenitaš, prof.

Povezava do 2. skupnega spletnega roditeljskega sestanka za enoto Vrtec Dobje

Vabimo vas na 2. skupni spletni roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 21. 11. 2022, ob 16. uri,  na spletni povezavi v MS Teams. 

Dnevni red: 

  1. Pregled dvomesečnega dogajanja. 
  1. Varnost v prometu. 
  1. Prepoznamo nasilje? 
  1. Pobude, pohvale. 
  1. Razno. 

V kratki anketi zapišite kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo.  

 

     Ana Kostanjšek,                                                        Suzana Plemenitaš, prof., 

pom. ravnateljice za enoto Vrtec                                             ravnateljica