VPIS NOVINCEV V VRTEC DOBJE PRI PLANINI

ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

VPIS NOVINCEV V VRTEC DOBJE PRI PLANINI ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Izvajamo celodnevni program (od 6 do 9 ur) za otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo.

Svojega otroka lahko vpišete v četrtek, 21. marca 2024, med 9. in 11. uro ali med 14. in 15. uro v prostorih svetovalne delavke Osnovne šole Dobje.

V dopoldanskem času bo potekal dan odprtih vrat vrtca.

Vloge sprejemamo po pošti do 15. 4. 2024 na naslov Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini ali na elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Vloga mora vsebovati:

  • EMŠO številko otroka in staršev,
  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve,
  • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,
  • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št.142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Obrazec vloge za vpis je na tej povezavi: Obrazec vloge za vpis

Ravnateljica: Suzana Plemenitaš, prof.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja