VKLJUČENI V AKCIJO »TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE«

TOM telefon 17. maja 2022 pričenja vseslovensko akcijo »Tom potuje, otroke obiskuje«, s katero obeležujemo mednarodni dan otroških telefonov. V akciji sodeluje tudi naša šola.

Z akcijo bi vam radi sporočili, da nobena težava ni prevelika ali premajhna za pogovor. V ta namen potuje po Sloveniji TOM nahrbtnik in obiskuje osnovne šole. Tom nahrbtnik vas bo opomnil, da lahko anonimno in brezplačno kontaktirate TOM vsakič, ko imate vprašanje ali potrebujete pogovor. Na naši šoli bo gostoval od 27.  do 3. septembra 2022. Akcija se bo zaključila 20. 11. 2022 na rojstni dan TOM telefona.

Povezava do video nagovora:
https://video.arnes.si/watch/8lxsgcq5mhln

VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od enega leta do vstopa v šolo.

Svojega otroka lahko vpišete v sredo, 16. marca 2022, med 10. in 12. uro ali med 14. in 15. urov prostorih svetovalne delavke.

Vloge sprejemamo po pošti do 15. 4. 2022 na naslov Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini ali na  elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Vloga mora vsebovati:

EMŠO številko otroka in staršev,

potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve,

dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,

listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Dobje pri Planini, 9. 3. 2022                                   Ravnateljica: Suzana Plemenitaš

Vabilo prvošolcev k vpisu v 1. razred za šolsko leto 2022/23

Draga bodoča prvošolka, dragi bodoči prvošolec!

Vabimo te na vpis v prvi razred Osnovne šole Dobje za šolsko leto 2022/23,

ki bo  potekal v kabinetu pedagoginje v ponedeljek, 21. 2. 2022, od 9.30 do 13.30

ter v torek, 22. 2. 2022, od 9.30 do 13.30.

Pridi z mamico ali očkom, ki za vstop v šolo potrebujeta PCT pogoj in masko.

Z  veseljem te pričakujemo.