Vpis novincev v vrtec Dobje pri Planini za šolsko leto 2023/24

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

Vpis novincev v vrtec Dobje pri Planini za šoslko leto 2023/24

Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Svojega otroka lahko vpišete v petek, 17. marca 2023, med 10. in 12. uro ali med 14. in 15. uro v prostorih svetovalne delavke.

Vloge sprejemamo po pošti do 14. 4. 2023 na naslov Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini ali na  elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Obrazec vloge: Vloga za vpis v vrtec 2023/24

Vloga mora vsebovati:

 • EMŠO številko otroka in staršev,
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve,
 • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,
 • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Obrazec vloge dobite v vrtcu ali na spletni strani www.osdobje.si

Dobje pri Planini, 7. 3. 2023                                Ravnateljica: Suzana Plemenitaš, prof.

                                                                                              

Vabilo na vpis v prvi razred Osnovne šole Dobje za šolsko leto 2023/24

Draga bodoča prvošolka, dragi bodoči prvošolec!

Vabimo te na vpis v prvi razred Osnovne šole Dobje za šolsko leto 2023/24,

ki bo  potekal v kabinetu pedagoginje v petek, 17. 2. 2023, od 8.15 do 13.15.

Pridi z mamico ali očkom.

Z  veseljem te pričakujemo.

Šolska svetovalna delavka:                                                            Ravnateljica:

Boža Jazbinšek, univ. dipl. ped.                                           Suzana Plemenitaš, prof.

Povezava do 2. skupnega spletnega roditeljskega sestanka za enoto Vrtec Dobje

Vabimo vas na 2. skupni spletni roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 21. 11. 2022, ob 16. uri,  na spletni povezavi v MS Teams. 

Dnevni red: 

 1. Pregled dvomesečnega dogajanja. 
 1. Varnost v prometu. 
 1. Prepoznamo nasilje? 
 1. Pobude, pohvale. 
 1. Razno. 

V kratki anketi zapišite kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo.  

 

     Ana Kostanjšek,                                                        Suzana Plemenitaš, prof., 

pom. ravnateljice za enoto Vrtec                                             ravnateljica 

Vabilo na 2. skupni roditeljski sestanek

Vabimo vas na 2. skupni roditeljski sestanek, ki bo v  četrtek, 27. 10. 2022, ob 17. uri v spletni aplikaciji MS Teams.

Prosimo, da pred sestankom odgovorite na kratek vprašalnik

DNEVNI RED: 

 1. Pregled dvomesečnega dela. 
 1. Varnost v prometu. 
 1. Dejavnosti v okviru projekta »Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj«. 
 1. Razno. 

S spoštovanjem. 

                                 Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica