Prehrana

SPLOŠNO

Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje, intelektualne sposobnosti in telesne napore.

Opozorilo: Starši, poskrbite, da bo vaš otrok doma zajtrkoval!

Učenci lahko v šoli naročijo zajtrk, malico in kosilo. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano. Priporočljivo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi šolski uri ob 9.05 v jedilnici.

CENIK ŠOLSKE PREHRANE

MALICA – učenci 0,80 €
KOSILO 1. – 5. r 2,00 €
KOSILO 6. – 9. r 2,20 €

 

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Vlogo za Prijavo na šolsko prehrano je potrebno oddati v juniju za prihodnje šolsko leto.

 

ODJAVA PREHRANE

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi  v tajništvu šole. Starši lahko odjavijo prehrano osebno v tajništvu šole ali po telefonu na št. 747 19 60.

Če je bila odjava prehrane podana do 7.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

V primeru, da subvencionirana prehrana ni odjavljena pravočasno (splošna in dodatna subvencija) se plača polna cena obroka.

Opozorilo: Prosimo, da redno odjavljate prehrano svojih otrok.

PLAČILO

Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga. Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vključeni v SHEMO ŠOLSKEGA  SADJA.

Povezave:

smernice_zdrava_prehrana

                                                                                                 Vodja šolske prehrane:

Mateja Pintar