Enota Vrtec Dobje – prvi vrtčevski dan

Spoštovani starši, 

veseli nas, da se bomo letošnje šolsko leto odpravili na pot, ki se začne na znani postaji. Kaj nas čaka na skupni poti, ne vemo. Vemo pa, da bo veliko zanimivega. Najbolj se veselimo, da se ponovno snidemo, objamemo že poznane prijatelje in stkemo prijetne vezi s tistimi, ki jim bomo prvič zaželeli dobro počutje v našem vrtcu. 

Jutri, 1. 9. 2022, pričakujemo, da otroci iz skupin Veverice in Metuljčki z nasmehom in polni pričakovanja pozvonijo na zvonček pri vhodu v vrtec  pri šoli, otroci iz skupin Gosenice, Ježki in Želvice pa na zvonček v vrtcu.  

Veselimo se srečanja z vami.

Kolektiv enote Vrtec Dobje 

Prvi šolski dan

Spoštovani starši, dragi učenci,

kot vsako leto, so tudi tokrat počitnice prehitro minile. V četrtek, 1. 9. 2022, pričnemo s prvim šolskim dnem v novem šolskem letu.

Na prvi šolski dan se zberemo ob 7.30 na igrišču, kjer vas bodo pričakali ravnateljica in vaši učitelji. Po uvodnem pozdravu boste imeli do malice razredno uro z razredničarko ali razrednikom. Po malici bo potekal pouk po urniku. Na kosilo se morate prvi dan prijaviti.

Prvošolčki pridete v telovadnico šole s starši ob 10. uri. Razredničarka Magda in učiteljica Mateja vas nestrpno pričakujeta, Lili in Bine pa vam pripravljata kup prijetnih presenečenj. 

Z razvozi bomo pričeli ob 12.50.

Minibus dovzi

Minibus razvozi

Vsi učenci vstopate v šolo skozi glavni vhod. Starši učencev razredne stopnje svoje otroke pospremite do glavnega vhoda, kjer jih ob koncu pouka tudi prevzamete, v kolikor ne gredo na šolski razvoz.

Veselimo se srečanja z vami!

Ravnateljica Suzana Plemenitaš in kolektiv OŠ Dobje

VKLJUČENI V AKCIJO »TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE«

TOM telefon 17. maja 2022 pričenja vseslovensko akcijo »Tom potuje, otroke obiskuje«, s katero obeležujemo mednarodni dan otroških telefonov. V akciji sodeluje tudi naša šola.

Z akcijo bi vam radi sporočili, da nobena težava ni prevelika ali premajhna za pogovor. V ta namen potuje po Sloveniji TOM nahrbtnik in obiskuje osnovne šole. Tom nahrbtnik vas bo opomnil, da lahko anonimno in brezplačno kontaktirate TOM vsakič, ko imate vprašanje ali potrebujete pogovor. Na naši šoli bo gostoval od 27.  do 3. septembra 2022. Akcija se bo zaključila 20. 11. 2022 na rojstni dan TOM telefona.

Povezava do video nagovora:
https://video.arnes.si/watch/8lxsgcq5mhln

VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od enega leta do vstopa v šolo.

Svojega otroka lahko vpišete v sredo, 16. marca 2022, med 10. in 12. uro ali med 14. in 15. urov prostorih svetovalne delavke.

Vloge sprejemamo po pošti do 15. 4. 2022 na naslov Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini ali na  elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Vloga mora vsebovati:

EMŠO številko otroka in staršev,

potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve,

dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,

listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Dobje pri Planini, 9. 3. 2022                                   Ravnateljica: Suzana Plemenitaš