1. skupni spletni roditeljski sestanek – Enota vrtec Dobje

Vabimo vas na 1. spletni skupni roditeljski sestanek,

ki bo v ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 18. uri,  na tej spletni povezavi.

Dnevni red:

 1. Organizacija dela in prednostne naloge v šolskem letu 2021/22.
 2. Vtisi uvajalnega obdobja in napotki staršem.
 3. Prometni režim.
 4. Pobude, pohvale.
 5. Razno.

V kratki anketi zapišite kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo.

Z lepimi pozdravi,

Ana Kostanjšek, pom. ravnateljice za enoto Vrtec       Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

                                            

Vabilo na 1. skupni spletni roditeljski sestanek

Sestanka se udeležite na tej povezavi.

DNEVNI RED:

 1. Organizacija dela v šolskem letu 2021/2022.
 1. Projekt v šolskem letu 2021/22.
 1. Razvijanje spoštovanja med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju (samoevalvacija).
 1. Pogled v naprej?
 1. Pobude, pohvale, vprašanja.
 1. Razno.

Če imate kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo, zapišite v anketni vprašalnik.

S spoštovanjem.

                                                                 Suzana Plemenitaš, prof.                                                                                     ravnateljica

Enota vrtec Dobje – prvi šolski dan

Spoštovani strši,

na vrtčevskem koledarju nas čaka nov list, ki naznanja novo šolsko leto. Želimo si sproščeno srečanje, ki pa bo tokrat malo drugačno, kot bi si želeli. Že samo dejstvo, da zaradi sanacije vrtca začenjamo v šolskih prostorih, je neobičajno, od vseh bo zahteval veliko strpnosti. Verjamemo, da #skupajzmoremo.

Potek sprejemanja in oddajanja bo odvisen od tega, v katero skupino je vaš otrok vpisan.

Otroci bodo vstopali pri dveh vhodih.

Za otroke iz skupin Želodki, Zajčki in del Čebelic velja, da bo pri glavnem vhodu v šolo nameščen zvonec »VRTEC« na katerega pozvonite. Vašega otroka bo sprejel dežurni vzgojitelj, mu v garderobi pomagal, da se bo uredil in ga pospremil do matične igralnice. Ko boste prišli po otroka, ravno tako pozvonite, vzgojitelj bo uredil vse potrebno za prevzem. Sprejem otrok je do 7. 30 ure.

Starši otrok iz skupin Ježki, Sovice in del Čebelic pa pozvonite pri vhodu v vrtčevski del šole, kjer vas bo pričakal vaš vzgojitelj. Sprejem otrok je do 8. ure.

Veselimo se novega šolskega leta.