Povezava do 2. skupnega spletnega roditeljskega sestanka za enoto Vrtec Dobje

Vabimo vas na 2. skupni spletni roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 21. 11. 2022, ob 16. uri,  na spletni povezavi v MS Teams. 

Dnevni red: 

 1. Pregled dvomesečnega dogajanja. 
 1. Varnost v prometu. 
 1. Prepoznamo nasilje? 
 1. Pobude, pohvale. 
 1. Razno. 

V kratki anketi zapišite kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo.  

 

     Ana Kostanjšek,                                                        Suzana Plemenitaš, prof., 

pom. ravnateljice za enoto Vrtec                                             ravnateljica 

Vabilo na 2. skupni roditeljski sestanek

Vabimo vas na 2. skupni roditeljski sestanek, ki bo v  četrtek, 27. 10. 2022, ob 17. uri v spletni aplikaciji MS Teams.

Prosimo, da pred sestankom odgovorite na kratek vprašalnik

DNEVNI RED: 

 1. Pregled dvomesečnega dela. 
 1. Varnost v prometu. 
 1. Dejavnosti v okviru projekta »Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj«. 
 1. Razno. 

S spoštovanjem. 

                                 Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica            

Vabilo na 1. skupni roditeljski sestanek

Vabimo vas na razredne roditeljske sestanke, ki bodo v ponedeljek,  12. 9. 2022 ob 16. uri in na 1. skupni  roditeljski sestanek, ki bo po razrednih roditeljskih sestankih ob 17. uri v  jedilnici. 

DNEVNI RED: 

 1. Organizacija dela v šolskem letu 2022/2023 
 1. Razvijanje spoštovanja med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju (samoevalvacija) 
 1. Pobude, pohvale 
 1. Razno 

Veselimo se srečanja z vami.  

 Suzana Plemenitaš, prof. 

ravnateljica