Polno zrno

Naša šola se je v šolskem letu 2023/24 vključila v nacionalni projekt Polno zrno, v katerem bomo preučevali pomen povezovanja prehranskih vsebin in organizirane šolske prehrane na primeru polnozrnatih živil.

Živila iz polnozrnatih žit niso pogosto na jedilniku, prav tako jih učenci pogosto zavračajo. Cilj raziskovalnega projekta je spodbujanje uživanja polnozrnatih živil. V pouk gospodinjstva v 6. razredu bomo uvedli pedagoško intervencijo in jo povezali z organizirano šolsko prehrano. Polnozrnata živila, ki bodo predmet pedagoške intervencije, bodo učenci srečali na jedilniku. Razvili bomo didaktično gradivo z namenom spodbujanja zdravega načina prehranjevanja otrok in razvijanja boljšega in trajnejšega znanja prehranskih vsebin.

V raziskavi bodo v letošnjem šolskem letu sodelovali učenci 6. razreda, organizatorj šolske prehrane in učitelji gospodinjstva eksperimentalnih in kontrolnih osnovnih šol.

Več o projektu:

Pomen povezovanja prehranskih vsebin in organizirane šolske prehrane na primeru polnozrnatih živil – ‘Polno zrno’ (V3-2310) | Nijz