Digitalna šola (A-Selfie)

S strani MIZŠ smo bili povabljeni k sodelovanju v mednarodni projekt A-Selfie v pilotnem evropskem programu Digital Schools Awards, v okviru katerega smo vrednotili digitalne kompetence zaposlenih in učence.

Maja 2022 smo dobili naslov Digitalna šola. Naslov je v letu 2021 in 2022 prejelo le 18 šol v Sloveniji.

Evropski program Digital School Awards (priznanje digitalna šola) za spodbujanje in prepoznavanje inovacij, sodelovanja in razvoja spretnosti v digitalni tehnologiji med osnovni in srednjimi šolami se je začel v šolskem letu 2020/21. Program podpirajo Evropska komisija, Erasmus+ (Ključni ukrep 3 – Podpora razvoju politik in sodelovanju), nacionalni vladni organi z MIZŠ ter vodilna tehnološka podjetja, kot so HP in AMD ter Microsoft v Sloveniji. Za sodelovanje v pobudi je bilo izbranih več kot 90 osnovnih in srednjih šol iz petih držav (Irska, Litva, Slovenija, Srbija in Škotska).

Služba za digitalizacijo izobraževanja MIZŠ je 28. 3. 2022 organizirala zaključno srečanje ter svečano podelitev ‘priznanj digitalna šola’ šolam, ki so sodelovale v pilotnem projektu. Med dobitnicami priznanja je bila tudi Osnovna šola Dobje (poleg nas pa še OŠ Bistrica, OŠ Šenčur, Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik, SEŠ in gimnazija Maribor, OŠ Podčetrtek, ŠC Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola, ŠC Velenje – Elektro in računalniška šola, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ bratov Polančičev Maribor, Gimnazije Celje – Center, OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Radlje ob Dravi.

Na slovesni podelitvi nagrad so bili ključni govorci Anna Doody iz koordinacijske organizacije programa Digital School Awards, Primož Polajnar, generalni direktor HP Inc. Adria ter g. Borut Čampelj, predstavnik MIZŠ, ki je izpostavil: »To, da bo toliko šol iz vse Slovenije doseglo to priznanje, je dokaz številnih aktivnosti, ki potekajo v celotnem izobraževalnem sektorju za izboljšanje digitalnih spretnosti med našimi mladimi.«

Več o programu Digital School Awards lahko najdete na povezavi: awards4selfie.eu.