ATS STEM

Projekt ATS STEM je dvoletni mednarodni projekt (1. 2. 2019 – 31. 1. 2022), pri katerem je cilj ugotoviti, kako pri učencih na formativni način razvijati prečne veščine z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Namen projekta je raziskati možnosti formativnega spremljanja/vrednotenja prečnih veščin oziroma STEM kompetenc z digitalnimi orodji na področju naravoslovja, tehnike in tehnologije ter matematike.

STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics, je angleška kratica, ki v našem primeru pomeni osnovnošolsko medpredmetno povezovanje naravoslovnih predmetov.

Na tej povezavi lahko dostopate do krovne spletne strani projekta ATS STEM.

Na Osnovni šoli Dobje sodelujemo s projektnim timom šestih učiteljev in učenci 8. razreda. Z učenci načrtno razvijamo prečni veščini komunikacija in sodelovanje, po principih formativnega spremljanja.

Šolski projektni tim