Prehrana

SPLOŠNO

Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje ter intelektualne sposobnosti.

Opozorilo: Starši, poskrbite, da bo vaš otrok zajtrkoval

Učenci lahko v šoli naročijo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano. Priporočljivo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi šolski uri: ob 9.05 učenci razredne stopnje in ob 9.20 učenci predmetne stopnje.

NOV CENIK ŠOLSKE PREHRANE, POTRJEN NA SVETU ZAVODA 31. 5. 2022

ZAJTRK 0,70 €
MALICA – učenci 0,90 €
KOSILO 1.-5. razred 2,50 €
KOSILO 6.-9. razred 2,80 €
POPOLDANSKA MALICA 0,90 €
   

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Vlogo za prijavo na šolsko prehrano je potrebno oddati v juniju za prihodnje šolsko leto.

ODJAVA PREHRANE

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavite prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrano lahko odjavite do 8.00 za isti dan, in sicer:

  • v tajništvu: 03 747 19 60, prehrana@osdobje.si;
  • v kuhinji: 03 747 19 61.

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V primeru, da subvencionirana prehrana ni odjavljena pravočasno (splošna in dodatna subvencija) se plača polna cena obroka.

Opozorilo: Prosimo, da redno odjavljate prehrano svojih otrok.

PLAČILO

Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga.

Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vključeni v SHEMO ŠOLSKEGA  SADJA.

Povezave:

smernice_zdrava_prehrana

Organizatorka šolske prehrane:

Tadeja Senica