O šoli

Osnovna šola Dobje z enoto vrtca je sodobno in moderno opremljen javni zavod, ki ima strokovno usposobljen kader, ki učence uči in vzgaja za življenje. Poleg kvalitetnega podajanja učne snovi, si zaposleni prizadevamo za dobre medsebojne odnose in gradimo na kvaliteti komunikacije med vsemi udeleženci, ki se srečujemo v vzgojno-izobraževalnem sistemu: učenci, starši, zaposleni in zunanji partnerji.

Leto 2013 je bilo zelo uspešno. Med letnimi počitnicami je bila izpeljana energetska prenova šole. Projekt, je ki ga je preko razpisa dobila ustanoviteljica, Občina Dobje, je bil vreden 439.975,48 eur, z evropskimi sredstvi je bilo pokrito vse razen davka na dodano vrednost. Menjana so bila vsa okna, odebeljen plašč (fasada), izolirano podstrešje in menjan ogrevalni sistem – z ogrevanja na olje smo prešli na ogrevanje z biomaso (peleti). Šola je dobila novo podobo, prihranki so že vidni.

Uspešni smo bili tudi pri projektih, ki so vezani na vzgojnoizobraževalno delo. Za dva razreda in sedem učiteljev smo dobili tablične računalnike preko projekta Uvajanje e-vsebin na naravoslovnem področju (samo 14 šol v Sloveniji je bilo sprejetih), vključeni smo tudi v projekt EU folio in projekt Razvijanje bralne pismenosti.

Tudi v letu 2013 smo imeli največ uspehov na matematičnem področju. Učenci so osvojilo 4 zlate in 15 srebrnih priznanj, prvič smo dobili zlato priznanje tudi pri angleškem jeziku. Z otroškim in mladinskim pevskim zborom smo se uvrstili na državno tekmovanje.

Učitelji se s strokovnimi članki predstavili svoje delo na mednarodni konferenci Sirikt.

Vrtec Dobje je bil po merilih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport izbran za »najbolj športen vrtec« v Sloveniji. V vrtcu smo pričeli s postavitvijo igral, zaposleni so sodelovali s predstojnico Celjskega Zavoda za šolstvo pri načrtovanju dela.

V letu 2013 smo poslovali pozitivno,  ustvarjen je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 969,01 eur.

Osnovna šola z enoto vrtca je eden  najpomembnejših podsistemov celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Vsebina in organizacija imata velik vpliv na poklicno in življenjsko kariero mladega človeka, zato je delo šole odgovorno in pomembno.

Poleg obveznega programa na šoli izvajamo še razširjen in nadstandardni program. Nadarjenim učencem nudimo dodatno znanje v okviru dodatnega pouka iz slovenščine, matematike in angleščine. Za učence, ki potrebujejo pomoč, imamo organiziran dopolnilni pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki. Organiziramo tudi individualno in skupinsko pomoč za nadarjene učence in za učence z učnimi težavami. Za šest učencev z učnimi težavami imamo na podlagi Odločbe Zavoda RS za šolstvo organizirano dodatno individualno pomoč. Posebno pozornost namenjamo tudi nadarjenim učencem.

Informacije o delu na šoli sprotno objavljamo na spletni in FB strani šole. Strani sta dobro obiskana. O pomembnejših dogodkih obveščamo tudi lokalne medije, ki redno objavljajo novice.

Učitelji se s strokovnimi članki in predavanji redno udeležujejo mednarodnih konferenc.

Ena učiteljica je Rokusova promotorka za 1. triletje.