Zaposleni

Učiteljski zbor

Artiček Boštjan, profesor športne vzgoje
Blažič Marija, predmetna učiteljica matematike in fizike
Centrih Sanja, profesorica zgodovine in nemščine
Doberšek Magdalena, profesorica razrednega pouka
Frece Mateja, profesorica razrednega pouka
Hebar Barbara, profesorica razrednega pouka
Jazbinšek Boža, univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica zgodovine
Kramberger Nina, profesorica razrednega pouka
Krampl Jelka, profesorica geografije in zgodovine
Lorger Rok, profesor športne vzgoje
Pintar Mateja, profesorica razrednega pouka
Plemenitaš Suzana, profesorica razrednega pouka
Ratajc Čujež Apolonija, profesorica likovne umetnosti
Robič Nataša, profesorica slovenščine
Senica Tadeja, profesorica biologije, kemije in naravoslovja
Perko Ivo, profesor razrednega pouka
Todorovski Mateja, profesorica razrednega pouka
Zendzianowsky Čavš Tina, profesorica angleščine in nemščine