Zaposleni

Učiteljski zbor

Artiček Boštjan, profesor športne vzgoje
Bezgovšek Mija, magistrica profesorica razrednega pouka
Bezgovšek Teja, magistrica profesorica geografije in matematike
Blažič Marija, predmetna učiteljica matematike in fizike
Centrih Sanja, profesorica zgodovine in nemščine
Centrih Reneja Sara
Doberšek Magdalena, profesorica razrednega pouka
Frece Mateja, profesorica razrednega pouka
Gaber Anja, diplomirana anglistka (UN) in profesorica pedagogike (UN)
Gobec Nataša, profesorica angleščine in sociologije
Hebar Barbara, profesorica razrednega pouka
Jazbinšek Boža, univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica zgodovine
Kovač Katja, profesorica glasbe
Kramberger Nina, profesorica razrednega pouka
Križnik Petra, profesorica slovenščine
Lorger Rok, profesor športne vzgoje
Perko Andreja, magistrica profesorica razrednega pouka
Perko Ivo, magister profesor razrednega pouka
Pintar Mateja, profesorica razrednega pouka
Plemenitaš Suzana, profesorica razrednega pouka
Ratajc Čujež Apolonija, profesorica likovne umetnosti
Robič Nataša, profesorica slovenščine
Senica Tadeja, magistrica profesorica kemije in biologije
Todorovski Mateja, profesorica razrednega pouka s programom za poučevanje angleškega jezika
Zendzianowsky Čavš Tina, profesorica angleščine in nemščine
Žovlje Živa, inkluzivna pedagoginja

Posodobjeno: 24. 5. 2023