Zdrav življenjski slog

Program Zdrav življenjski slog odlično dopolnjuje redne ure športa, katerih je po mojem mnenju v osnovni šoli premalo. S tem projektom je učencem omogočeno, da imajo vsak dan vsaj po eno uro športa. Na OŠ Dobje je Zdrav življenjski slog že uspešno zasidran. Učiteljica Janja Polenšek Davidovski se že od leta 2010 s pomočjo Zdravega življenjskega sloga trudi učencem omogočiti čim več gibanja, kar je v današnjem času, ko otroci vedno več časa prebijejo v stanovanjih za računalniki in ostalimi mediji, vedno bolj pomembno.

Realizacija Zdravega življenjskega sloga je kljub temu, da sem v decembru nadomestil Janjo Polenšek Davidovski, ki je odšla na porodniški dopust, tekla nemoteno in bila v celoti izvedena. Po vsebini se realizacija ni bistveno razlikovala od načrtovane. Sodelovanje z društvi, kakor je bilo načrtovano, se je pokazalo za uspešno, saj je nekaj učencev začelo obiskovati treninge, ki jih ta društva organizirajo.

Udeležba na rednih urah Zdravega življenjskega sloga je bila pri vseh skupinah zelo visoka. Manjkali so le učenci, ki so bili bolani in niso prišli v šolo ter učenci, ki so bili na raznih tekmovanjih, pripreditvah, ali v šoli v naravi. Pri vadbah, ki so nekajkrat potekale tudi ob sobotah in med počitnicami, je bila udeležba nekoliko nižja, manjkali pa so le učenci, ki so s starši kam odpotovali, ali so imeli že vnaprej organizirane druge dejavnosti.

Komunikacija in medsebojno razumevanje med učitelji na šoli je zelo pomembno in še kako potrebno. Na OŠ Dobje imajo ravnateljica Suzana Plemenitaš in ostali sodelavci izreden posluh za ta projekt in šport na splošno. Kadar je potrebna kakšna pomoč, pomagajo po svojih najboljših močeh.

Projekt ZŽS prinaša našim učencem v prvi vrsti več gibanja, sprostitve in spoznavanja dodatnih gibalnih vsebin. V primeru aktivnosti v drugih krajih, pa tudi spoznavanje ostalih delov Slovenije.

Za naslednje leto načrtujemo podoben program, kot smo ga izvajali do sedaj, saj otroci v njem uživajo. Zastavljen je tako, da jim daje veliko gibalno širino, s pestro in raznoliko vsebino, ki je občasno izvedena tudi v drugih delih Slovenije.