Simbioza šola

Projekt SIMBIOZA

 Simbioza je projekt, ki od leta 2011 povezuje Slovenijo. Socialna inovacija, ki je združila modrost in mladost in pokazala, da je medgeneracijsko sodelovanje prava smer prihodnosti, je v računalniške delavnice vključila več kot 20.000 ljudi. Zgodba računalništva je dobila trajnostno zgodbo preko Medgeneracijskega centra, Simbioza šol in projekta Simbioza mojstri. Simbioza se širi tudi mednarodno in nosi dobro ime Slovenije v širni svet.

Naša šola jsodeluje pri projektu Simbioza giba in Simbioza računalniško opismenjevanje že vrsto let. Tudi v šolskem letu 2016/17 smo pridobili naziv Simbioza šole.

Vsako jesen pričnemo s projektom Simbioza giba, ki ga nadaljujemo z računalniškim opisovanjem.