Jeziki štejejo

Na OŠ Dobje in v vrtcu  smo za obdobje petih let (2017 do 2022) partner v projektu, ki ga vodi Pedagoška fakulteta v Ljubljani, ki je uspešno pridobila sredstva na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.

Glavni namen projekta je širiti spoznanja o večjezičnosti ter širiti strpnost in medkulturni dialog. 

Omenjeni cilji so vključeni v ure rednega pouka, septembra pa organiziramo dan dejavnosti, s katerim obeležujemo Evropski dan jezikov, ki je sicer 26. septembra.

V okviru projekta deluje tudi večjezični spletni portal, ki je dostopen na https://www.jeziki-stejejo.si/ ter facebook skupina Jeziki štejejo. Namenjeni sta staršem, učencem ter ostali zainteresirani javnosti.

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport