Vabilo na 2. skupni roditeljski sestanek, ponedeljek, 21. 5. 2018 ob 17. uri

Spoštovani starši,

vabim Vas na 2. skupni roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 21. 5. 2018, ob 17. uri v jedilnici šole.

Dnevni red:

  1. Kratek pregled aktivnosti do konca šolskega leta in novosti v šolskem letu 2018/2019 (Suzana Plemenitaš, ravnateljica).
  2. Pomen telesne aktivnosti in prehrana otrok (Karin Zupanc in Marjana Kugonič, Zdravstveni dom Šentjur).
  3. Prometna varnost otrok in digitalne učne poti (učenci 5. razreda in Srečko Deželak, SGB).
  4. Razno.

Po skupnem roditeljskem sestanku bodo oddelčni roditeljski sestanki.

Z lepimi pozdravi

Suzana Plemenitaš, prof.,                                                                                                                         ravnateljica

3. inovativen dan deljenja dobrih praks na OŠ Dobje, 24. 4. 2018

Vabimo vas na 3. inovativen dan deljenja dobrih praks na OŠ Dobje, ki bo potekal 24. 4. 2018. Z registracijo bomo pričeli ob 8. uri.

Plenarni del:

8.30 »Inovativni?«, Suzana Plemenitaš, ravnateljica OŠ Dobje

8.45 »Digitalna transformacija v šolstvu«, Marina Dražetić, vodja akademskih programov pri Microsoftu

9.00 »Inovativnost in šola«, Robert Gajšek, ravnatelj OŠ Hruševec

9.15 »Inovativna učna okolja«, Mateja Brejc, Šola za ravnatelje

9.30  »Kaj prinese mednarodno sodelovanje«, Neža Pajnič, vodja programa Erasmus+

9.45. »Poučevanje v mednarodnem prostoru«, Mateja Todorovski, OŠ Dobje

Več o programu na 3_inovativen_dan_OSDobje24.4.18_koncni

Vpis novincev v enoto vrtec Dobje za šolsko leto 2018/2019

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

 VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE  ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

 Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od enega leta do vstopa v šolo.

Svojega otroka lahko vpišete

v četrtek, 22. marca 2018,  med 9. in 11. uro ali med 14. in 15. uro.

V četrtek dopoldan se lahko z otrokom udeležite delavnic, ki bodo potekale v okviru dneva odprtih vrat.

S sabo prinesite: 

  • EMŠO številko otroka in staršev
  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve
  • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo
  • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami

VLOGA ZA VPIS V VRTEC 18_19

Vloge za sprejem otrok v vrtec sprejemamo do 15. aprila 2018.

                                                                                                              Ravnateljica: Suzana Plemenitaš, prof.

Stavka 14. 3. 2018

Obveščam vas, da bo v sredo, 14. 3. 2018, vnovič splošna stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V sredo pouka NE BO.

Kljub enemu največjih javnih protestov v Sloveniji, ki je bil 14. 2. v Ljubljani, vlada stavkovnih zahtev ni vzela resno, zato krovni sindikat SVIZ nadaljuje s stavkovnimi aktivnostmi. Zahteve ostajajo enake:

1. Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerze, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z dne 16. 10. 2017, 2.
2. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela.
3. Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200 EUR bruto za vse zaposlene v javnem sektorju, katerih osnovna plača je nižja ali enaka minimalni plači, spoštovanje in dosledno uresničevanje pravice do pogajanj v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v skladu s 13. členom KPVIZ.
4. Soštovanje 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 56/2002, z dne 28. 6. 2002)
5. Spoštovanje VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016, z dne 30. 12. 2016).

Prosimo vas za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za dobro naših otrok in mladih preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice neprimernega odnosa Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v njem.

 

Dodatno pojasnilo glede stavke

Spoštovani starši,

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bodo 14. februarja letos sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja.

Ta dan vzgojno-izobraževalnega programa ne bomo izvajali, poskrbljeno pa bo za varstvo, prevoz in prehrano  šoloobveznih otrok ter za varstvo in prehrano vrtčevskih otrok, za katere ta dan drugačnega varstva ne morete zagotoviti. 

Prosimo, da do ponedeljka, 12. 2. 2018, do 12. ure sporočite, kdo potrebuje varstvo, da lahko zagotovimo potrebne pogoje za varstvo otrok.

Suzana Plemenitaš,                                                                                                              ravnateljica