Vpis novincev v enoto vrtec Dobje za šolsko leto 2018/2019

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

 VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE  ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

 Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od enega leta do vstopa v šolo.

Svojega otroka lahko vpišete

v četrtek, 22. marca 2018,  med 9. in 11. uro ali med 14. in 15. uro.

V četrtek dopoldan se lahko z otrokom udeležite delavnic, ki bodo potekale v okviru dneva odprtih vrat.

S sabo prinesite: 

  • EMŠO številko otroka in staršev
  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve
  • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo
  • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami

VLOGA ZA VPIS V VRTEC 18_19

Vloge za sprejem otrok v vrtec sprejemamo do 15. aprila 2018.

                                                                                                              Ravnateljica: Suzana Plemenitaš, prof.

Stavka 14. 3. 2018

Obveščam vas, da bo v sredo, 14. 3. 2018, vnovič splošna stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V sredo pouka NE BO.

Kljub enemu največjih javnih protestov v Sloveniji, ki je bil 14. 2. v Ljubljani, vlada stavkovnih zahtev ni vzela resno, zato krovni sindikat SVIZ nadaljuje s stavkovnimi aktivnostmi. Zahteve ostajajo enake:

1. Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerze, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z dne 16. 10. 2017, 2.
2. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela.
3. Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200 EUR bruto za vse zaposlene v javnem sektorju, katerih osnovna plača je nižja ali enaka minimalni plači, spoštovanje in dosledno uresničevanje pravice do pogajanj v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v skladu s 13. členom KPVIZ.
4. Soštovanje 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 56/2002, z dne 28. 6. 2002)
5. Spoštovanje VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016, z dne 30. 12. 2016).

Prosimo vas za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za dobro naših otrok in mladih preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice neprimernega odnosa Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v njem.

 

Dodatno pojasnilo glede stavke

Spoštovani starši,

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bodo 14. februarja letos sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja.

Ta dan vzgojno-izobraževalnega programa ne bomo izvajali, poskrbljeno pa bo za varstvo, prevoz in prehrano  šoloobveznih otrok ter za varstvo in prehrano vrtčevskih otrok, za katere ta dan drugačnega varstva ne morete zagotoviti. 

Prosimo, da do ponedeljka, 12. 2. 2018, do 12. ure sporočite, kdo potrebuje varstvo, da lahko zagotovimo potrebne pogoje za varstvo otrok.

Suzana Plemenitaš,                                                                                                              ravnateljica

 

Obvestilo o stavki

Spoštovani starši,

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bomo 14. februarja letos sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja, da bi izrazili nestrinjanje z neustreznim odnosom Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter nesprejemljivo nizkim vrednotenjem dela izobraževalk in izobraževalcev.

S stavko od vlade zahtevamo linearno zvišanje plač, ureditev napredovanj, dvig plač za razrednike in višji regres za najnižje plačane delavce.

Mednarodne in domače analize plač enoznačno ugotavljajo, da je vzgojno-izobraževalno delo vrednoteno slabše kot delo na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja, za katera je zahtevana enaka stopnja izobrazbe.

Ker Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko. To je skrajno sredstvo, ki ga imamo zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje z nesprejemljivim odnosom slovenskega vlade do vzgoje in izobraževanja ter dosegli, da bi oblast uresničila naše upravičene zahteve, ki jim sicer javno pritrjuje ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič, v tem pa se ji je pridružil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Na OŠ Dobje se zavedamo izjemnega pomena vzgoje in izobraževanja za prihodnost naše družbe in se iskreno trudimo, da bi v mladih ohranjali radovednost po raziskovanju, veselje do usvajanja novih znanj in jim z dejavnostmi med in po pouku omogočali, da razvijajo svoje potenciale, ki se velikokrat ne dajo opredmetiti ali izmeriti v standardiziranih šolskih ocenah in tekmovalnih rezultatih. Zavedamo se tudi izzivov časa in sodobne družbe, ki mora iz bogatih korenin in dediščine, ki so nam jo zaupali, graditi svetlo, solidarno in ozaveščeno prihodnost in mlade pripravljati na konkretno življenje. Svoje mesto učitelji vidimo kot zelo pomembno, kot poklic v tistem izvornem pomenu te besede, kot poslanstvo, ki je vedno, ko se srečujemo z dobrimi sadovi našega dela, neprecenljivo. Zato te štiri zgoraj napisane stavkovne zahteve presegajo zgolj materialni položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Izražajo tudi našo skupno skrb za to, da kot družba kažemo vse manjše zavedanje o pomenu vzgoje, izobraževanja in znanja. Da imamo do učiteljskega poklica vse bolj moralno presihajoč, nedostojen in ponižujoče tehnokratski odnos.

Verjamemo, da nas naši učenci in starši podpirate, zato se vam v imenu celotnega kolektiva OŠ Dobje zahvaljujeva tudi za podporo pri sredini stavki. 14. 2. 2018 stavkajoči delavci ne bomo izvajali običajnih načrtovanih dejavnosti oziroma pouka in poučevanja, bomo pa poskrbeli za varnost učencev ves poslovalni čas šole (06.00-15.00). Šola bo odprta, vsi učitelji, ki se ne bodo udeležili shoda v Ljubljani, pa bodo opravljali nepedagoška dela v kabinetih in v zbornici. Izpadlo vzgojno-izobraževalno delo bomo nadomestili v pomladnih mesecih.
Še enkrat hvala za vašo podporo in razumevanje.

Lep pozdrav

Tina Zendzianowsky Čavš, sindikalna zaupnica

Suzana Plemenitaš, ravnateljica

Dobje pri Planini, februar 2018