Vabilo na 1. skupni spletni roditeljski sestanek

Vabimo vas na 1. skupni spletni roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 17. 9. 2020 ob 17.30 na spletni povezavi, ki jo bomo objavili na dan sestanka.

DNEVNI RED:

  1. Organizacija dela v šolskem letu 2020/2021
  2. Prednostne naloge in projekti v šolskem letu 2020/2021 (predstavijo mentorji projektov; Erasmus + KA 1 in KA 2; Gibanje, trajnostna mobilnost; Zdrava šola, prehrana; Digitalni zvezek, formativno spremljanje in učenje na daljavo)
  3. Razvijanje spoštovanja med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju (samoevalvacija)
  4. Pobude, pohvale
  5. Razno                                                                                                 

Veseli bomo vaših vprašanj, pobud in pohval, ki jih lahko oddate v kratkem anonimnem vprašalniku na tej povezavi.

Prvi šolski dan v šolskem letu 2020/21

Počitnice so prehitro minile, v torek, 1. 9. 2020, pričnemo s prvim šolskim dnem v novem šolskem letu. S poukom pričnemo ob 7.30. Jutranje varstvo bo potekalo od 6. ure, podaljšano bivanje od 12. do 16. ure.

Prvi šolski dan bo tokrat zaradi varnostnih priporočil NIJZ in okrožnice MIZŠ potekal malo drugače. Učenci greste takoj po prihodu v šolo v svojo matično učilnico. V skupnih prostorih je obvezan uporaba mask za vse učence. Starše prosimo, da imajo zlasti mlajši učenci svoje pralne maske.

Dve šolski uri boste imeli razredno uro z razredničarko. Po malici bo potekal pouk po urniku. URNIK 2020/21.

Prvošolčki pridete v šolo s starši ob 10. uri. Razredničarka Magda ter učiteljica Nataša vas nestrpno pričakujeta v telovadnici šole.

Malica bo po razredih, kosilo po posebnem vrstenm redu. Vsa navodilo vam bodo podali razredniki. Po malici bo potekal pouk po urniku.

Z razvozi bomo prvi šolski dan pričeli ob 13.20, vse ostale dni v prvem tednu ob 14.20.

Urnik dovozov in razvozov (spodaj) smo prestavili za eno vožnjo naprej (razen obeh predvoženj razvozov).

Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

Ravnateljica Suzana Plemenitaš in kolektiv OŠ Dobje

Povezave do dogodkov – 5. mednarodni inovativni dan deljenja dobrih praks na OŠ Dobje

9.00 – 10.45 Ravnatelj v korona času https://tinyurl.com/y926ka2f

10.45 – 13.00 Virtualno povezani na razredni stopnji https://tinyurl.com/yahm3kf9

10.45 – 13.00 Virtualno povezani na predmetni stopnji https://tinyurl.com/y9wzd6g2

13.00 – 14.30 reCONNECTED with Erasmus https://tinyurl.com/y934zzzq

13.00 – 14.30 Hiter vodič po MS Teams https://tinyurl.com/ydh68prw