Povezava do 2. skupnega spletnega roditeljskega sestanka za enoto Vrtec Dobje

Vabimo vas na 2. skupni spletni roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 21. 11. 2022, ob 16. uri,  na spletni povezavi v MS Teams. 

Dnevni red: 

  1. Pregled dvomesečnega dogajanja. 
  1. Varnost v prometu. 
  1. Prepoznamo nasilje? 
  1. Pobude, pohvale. 
  1. Razno. 

V kratki anketi zapišite kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo.  

 

     Ana Kostanjšek,                                                        Suzana Plemenitaš, prof., 

pom. ravnateljice za enoto Vrtec                                             ravnateljica 

Vabilo na 2. skupni roditeljski sestanek

Vabimo vas na 2. skupni roditeljski sestanek, ki bo v  četrtek, 27. 10. 2022, ob 17. uri v spletni aplikaciji MS Teams.

Prosimo, da pred sestankom odgovorite na kratek vprašalnik

DNEVNI RED: 

  1. Pregled dvomesečnega dela. 
  1. Varnost v prometu. 
  1. Dejavnosti v okviru projekta »Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj«. 
  1. Razno. 

S spoštovanjem. 

                                 Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica